Centrum Uśmiechu – Zdrowia Smaki

Centrum U?miechu – Zdrowia Smaki Tekst piosenki: Zdrowia smaki dla ch?opaka Zdrowia smaki dla dziewczyny Jedz owoce i warzywa Dumny b?d? z weso?ej miny Dobry nastrój ci? polubi B?dzie z tob? przez ca?y dzie? Je?li rano na ?niadaniu Witaminy zjawi? si? Ref: Jedz owoce mleko pij Biegnij w kolorowe dni Jedz owoce mleko pij Biegnij…

Centrum Uśmiechu – Jarzynowa gimnastyka

Centrum U?miechu – Jarzynowa gimnastyka Tekst piosenki: Kr?cimy si? ?widerkiem Udajemy marchewk? I ?mia?o na broku?y Skaczemy do góry Robimy dwa przysiady Wed?ug pomidora rady Chwila marszu na weso?o Za dzieln? fasol? Ref: Jarzynowa gimnastyka raz, dwa, trzy Na sportowo zaczynamy w mig / x2 1. Rano budzik mam? budzi Wstaje ?wiat S?o?ca promyk leci…